)
  • NASHAIB
Synopsis

Cast:

Saba Pervez, Waseem Abbas, Mehmood Aslam, Firdous Jamal, Naima Khan, Madiha Gohar, Samina Ahmed, Khalid Butt, Munir Nadir, Khurshed Ali, Akhtar

Production

Ayub Khawar, Abdullah Khan

Center

Lahore